У нашем вртићу, „Дечји центар Звездани Гај“, адаптације увелико трају још од месеца септембра, како јаслене, тако и вртићке деце.
Како би деца лакше прихватила колектив и наш режим дана, родитељи током адаптација одређено време проводе у соби са својом децом и укључују се у активности. Адаптације планирамо на основу индивидуалних потреба сваког детета. Кроз различите активности: музичке и покретне игре (уз флауту), ликовно-графичке (отискивање сезонског воћа и поврћа), игре на тераси и у дворишту вртића, сензо-перцептивне активности (обликовање теста) васпитачи и медицинске сестре-васпитачи успостављају социо-емоционални однос са децом.

Родитеље најпре укључујемо у групу кроз активности којима се подстиче развој самопоштовања деце и свест о личном идентитету – за своје дете доносе фасциклу за лични портфолио детета, фотографију за личну карту групе и „рођенданац“… Овим корацима олакшавамо адаптацију детету, родитељу, али и васпитачу, и чинимо да се стекне међусобно поверење на свим релацијама, дете-васпитач, родитељ-васпитач и обрнуто.