VIII МЕЂУНАРОДНА СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА (БАПТА) – ПАЛИЋ 2019.

Ове године на Међународним Балканским сусретима одржаним на Палићу 14.09.2019. године, колегиница Илда Билаловић, васпитач вртића „Плави чуперак“, испред наше Установе наступила је као предавач са презентацијом – истраживачким пројектом: „Примена разговараоница и ствараоница у обуци васпитача за васпитање кроз игру“. У питању је био истраживачки пројекат који је трајао годину дана а одвијао се у више фаза. Тема је настала на основу пројекта у коме су формиране 33 Партнерске групе различитих интересовања. Партнерске групе јесу начин организовања и разговарања на различите теме, а у оквиру истих интересовања учесника у раду. Ово је нови модел у обуци и усавршавању васпитача, применом разговараоница и ствараоница. Циљ примене  разговараоница и ствараоница је био размена знања и искустава између васпитача који живе и раде у истом животном контексту на новоу целог Балкана.