ДЕФЕКТОЛОЗИ ВАСПИТАЧИ КАО ИСТРАЖИВАЧИ СОПСТВЕНЕ ПРАКСЕ

Учешће на „Данима дефектолога 2019.“ на Златибору, од 21-24.02.2019.

У оквиру двогодишњег пројекта „Подршка унапређивању квалитета васпитно-образовног рада са децом са сметњама у развоју“, спроведеног на нивоу установе, као и тромесечног акционог истраживања у вртићу „Наша бајка“, препозната је добра пракса као и потенцијал за промену. У оквиру три акциона истраживања, преиспитивана су  специфична питања из праксе, која су се односила на свакодневно укључивања деце из развојних у вршњачке групе („Припрема за транзицију ка школи“, „Подстицање комуникативних способности“, „Унапређење процеса праћења напредовања деце и документовање“).

Рад у установи са развојним групама отвореног типа, помера улогу дефектолога као практичара који ради често индивидуално са дететом, на улогу планера и евалуатора заједничких активности са децом из вршњачких група. Тимски рад са васитачима  групе је кључан, како би се ове улоге реализовале. У оквиру даљег развијања отвореног модела, полазећи од питања које намеће пракса, дефектолог се сада налази у улози истраживача.

Акценат је на добитима које дефектолог васпитач има од преиспитивања сопствене праксе као и промена у начину рада са децом, структуирања подстицајне средине за учење и документовања дечјег учења. Истраживачка улога дефектолога је илустрована   приказом тока истраживања и примерима продуката насталих у процесу истраживања (прича о учењу, новела, вињета).