У овиру пројекта „Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији“ у нашој Установи је основан Тим за диверсификоване програме.

Циљеви програма:

  1. Повећати обухват деце из ромске популације која нису у васпитно-образовном систему узраста од 3 до 5,5 година, и остале деце тог узраста која су ван система.
  2. Унапређивање сарадње са основним школама везано за децу из осетљивих група.
  3. Хоризонтално учење.

У овој радној 2018/2019. години програм се реализује у вртићу „Сунце“, где је оформљена  једна група од 23 деце, трећину чине деца ромске националности. Програм осмишљавају васпитачи полудневног и целодневног боравка и он је у складу са програмском оријентацијом вртића. Активности за децу се одигравају кроз различите радионице (едукативног, спортског, забавног и уметничког карактера). Деца из програма су интегрисана са осталом децом која похађају целодневни облик рада. Једна од тема била је и „У духу витешких игара“.