ПУ ЗВЕЗДАРА СИГУРНИМ КОРАЦИМА „УЗЛЕЋЕ“ У НОВЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМА

„Васпитачки посао је божански њиме се стварају људи“.

Сретен Аџић

Наше колеге Александар Ђорђевић Саша, васпитач из вртића „Дуга“ и Драгана Стојановић, стручни сарадник психолог у Предшколској установи

„Звездара“, изабрани су као спољни сарадници васпитно-образовног тима Министарства просвете Републике Србије, УНИЦЕФ Србија и Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, као тренери ментори за подршку имплементацији Нових основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ у Предшколске установе у Србији.

Правилником о основама програма предшколског васпитања и образовања Републике Србије, предвиђено је да нови програм у Србији и вртићима у Србији буде увођен сукцесивно од 1. септембра 2019. године, закључно са 1. септембром 2022. године, а у предшколску установу „Звездара“ 1. септембра 2021. године.