ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ РОЂЕНЕ ОД 01.03.2014. ДО 28.02.2015.године

СВА ДЕЦА КОЈА СУ КОНКУРИСАЛА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРОГРАМ СУ ПРИМЉЕНА.

ДЕЦА КОЈА СУ КОНКУРИСАЛА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ, А ЧИЈИ РОДИТЕЉИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА БИЋЕ ПРИМЉЕНА У ПРИПРЕМНИ ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРОГРАМ.

РОДИТЕЉИ ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ДЕЦЕ ЋЕ БИТИ

ПОЗВАНИ РАДИ УПИСА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ АВГУСТА.