Хоризонтална размена (заједница учења) – вртић ДЦ „Звездани гај“

У вртићу ДЦ „Звездани гај“, половином месеца фебруара, у старијој јасленој групи, организована је интерна презентација активности „Храњење животиња“. Активности су присуствовале заменице директора, стручни сарадници, руководиоц нашег вртића, као и колегинице (педијатријске сестре-васпитачи) из других вртића ПУ „Звездара“. Цела организација је осмишљена уз подршку стручне службе, чија је и идеја да примером добре праксе то наставимо да релизујемо и ми, из вртића ДЦ „Звездани гај“, као и колеге из осталих вртића.

Васпитачи су заједно са децом хранили животиње, обликовали тесто и учествовали у покретној игри по завршетку активности. Сви присутни су узели активно учешће и дали допринос позитивној и креативној атмосфери. Након заједничке игре са децом, дискутовано је са стручним сарадницима и колегама (који су били наши гости), о активности и размењивали смо искуства. Имамо у плану да активност проширимо и организујемо eдукативну радионицу за родитеље и децу.