Наш вртић је специфичан по месту у ком се налази, а то је Звездарска шума, па свакодневно користимо предности и чари наше околине у раду са децом, које су пре свега примерене њиховим могућностима и потребама, безбедне, а и врло интересантне.

Природа нам пружа богатство разних облика, боја, структура и естетских квалитета. Један опали лист својим обликом и бојом може да нас подстакне да га спојимо са неком гранчицом и да настане неки нови предмет који смо створили од онога што нам природа нуди.

У шетњи око вртића, стазама које нас воде, деца сама или уз подстицаје васпитача истражују и откривају облике и сакупљају шта им се свиди, а затим сами осмисле различите игре. Сва годишња доба имају своје карактеристичне природне дарове, од зелених травки, латица цвећа, до богатих плодова јесени.

Игре се углавном дешавају спонтано, на иницијативу деце, али из сваке игре деца по нешто ново и усвоје (увиђају промене у природи, броје док скупљају материјал за игру, разврставају, именују…).

Можемо цитирати Алберта Ајнштајна и рећи: „Игра је највиши ниво истраживања“, што наша деца и раде у свакодневном боравку на отвореном простору.