ВРТИЋ „ВЕСЕЉКО“: ИЗРАДА ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И ИГРАЧАКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ СЕНЗОПЕРЦЕПТИВНОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Богатити сензоперцептивна искуства деце је сложен и дуготрајан процес. Дете треба да учи спонтано и кроз игру. Оно треба да истражује, посматра, манипулише, а васпитач му омогућава таква искуства правећи подстицајну средину.

Обиље чулних утисака је покретач чулне интелигенције. Дете ће коришћењем и манипулацијом великог броја предмета имати богатија искуства и обиље сазнања, а то је предуслов за развој сазнајних функција детета. Кроз овако осмишљене активности откривамо: боје, облике, текстуру, тежину, редослед, величину и др.