ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЗВЕЗДАРА”

БЕОГРАД – СУБОТИЧКА 2 – Тел. 2421-920 / puzvezdara1@gmail.com

На основу чл. 17 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), чл. 13 Закона о предшколском образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Србије” 18/10, 101/17, 113/17, 10/19 и 12/21) и правилника о ближим условима за утврђиванје приоритета за упис деце у предшколске установе (“Службени гласник Републике Србије” 44/11) Предшколска установа “Звездара” расписује

КОНКУРС

ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2023/24. ГОДИНУ
у периоду од 10.04.2023. год до 12.05.2023. год.

Захтеви за упис деце у предшколске установе ће се подносити искључиво електронским путем преко е-портала: www.euprava.gov.rs

Родитељи/други законски заступници деце која припадају осетљивим групама ће бити накнадно обавештени о времену, месту и начину достављања потребне документације.

Сви родитељи/други законски заступници деце, који су већ поднели захтев, а деца нису уписана до почетка конкурса, у обавези су да поднесу нови захтев да би добили нови деловодни број ради обезбеђивања учешћа у конкурсу.

Спискови примљене деце са терминима за разговор биће истакнути 05.06.2023.

  • Сајту предшколске установе Звездара puzvezdara.rs

Сва питања уписној комисији могуће је постављати електронски, на маил адресу zvezdara.upis@gmail.com, као и путем телефонског позива на бројеве 062/710-870 и 062/710-181, сваког радног дана у интервалу од 09-14 часова.

Приговоре на резултате конкурса родитељи/други законски заступници деце ће моћи да подносе електронским путем, на маил адресу zvezdara.upis@gmail.com у периоду од 05.06.2023. до 14.06.2023. год.

Уписна комисија ће разматрати поднете приговоре у периоду од 15.06.2023. до 23.06.2023. год. А о исходима поднетих приговора, подносиоци ће бити обавештени електронским путем.

Директор ПУ “Звездара”
Милица Павловић