ПУ „Звездара”
011 24 21 920

Помоћници директора
011 24 38 478

Дечије уплате
011 24 21 844

Уписна комисија
011 28 80 801

Сарадник за превентивно – здравствену заштиту
011 24 11 967