„Постизање бољих исхода код деце захтева да обратимо пажњу на одрасле који брину о њима.“ – Jack Shonkoff

Током 2019. године (пројекат је и даље активан) стручни сарадник логопед, Милана Јеловац и дефектолог развојне групе у вртићу „Чигра“, Марија Кончар, имале су задовољство да учествују у пројекту „За свако дете глас“ који спороводи ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада у сарадњи са УНИЦЕФ-ом. Током шестомесечне обуке коју су водили стручњаци из Велике Британије, као и из Србије и Хрватске слушале су и стицале знања о мерама ране интервенције и примени асистивне технологије на раном узрасту.

У периоду од 21. до 23. јануара 2020. године одржале су актив за колегнице и колеге из ПУ „Звездара“, како би путем хоризонталног учења, поделиле нова сазнања и идеје које се могу применити у раду у вртићу на свим узрастима.

Предшколска установа, као саставни део живота и одрастања детета, има важну улогу у његовом развоју и зато је важно да у складу са мерама ране интеревенције усмеримо пажњу на обезбеђивање повољних могућности и прилика за дететово учење и напредовање у свакодневним активностима (како у вртићу, тако и у породици).