Из планиране двомесечне теме „Макар била и од прућа, најлепша је моја кућа“, водећи се интересовањима деце, проистекла су два мини пројекта :

  • Биљке и
  • Инсекти

БИЉКЕ

  1. ПОЧЕТНА ФАЗА ПРОЈЕКТА. У овој фази смо разговарали о биљкама, свака група у својој соби и у складу са узрасном структуром групе. Деца су разгледала слике биљака и упознавала се са деловима биљака као и врстама.
  2. РАЗВОЈНА ФАЗА ПРОЈЕКТА. У развојној фази пројекта свака група у вртићу „Дуга“ се зависно од интересовања деце бавила једном врстом биљака (цвеће, зачинско биље…). Након упознавања са карактеристикама биљака организоване су радионице са породицом где су деца, родитељи и васпитачи садили исте. У наредном периоду деца су посматрала раст биљака и свакодневно учествовала у заливању истих пратећи раст „Од семенке до плода“.
  3. ЗАВРШНА ФАЗА ПРОЈЕКТА. У овој фази деца су за викенд имала задатак да уберу биљку по избору, са родитељима разговарају о њој, а затим у вртићу суше и праве хербаријум. Све исказе деце смо забележили у оквиру говорне радионице.

ИНСЕКТИ

  1. ПОЧЕТНА ФАЗА ПРОЈЕКТА. Након упознавања са биљкама деца су показала интересовање за инсекте те смо водећи се тиме реализовали још један мини пројекат „ИНСЕКТИ“. Користили смо разне енициклопедије, књиге, сликовнице, деца су доносила од куће занимљиве приче у сликама о инсектима а као основно средство за рад користили смо ИНСЕКТАРИЈУМ са инсектима који су највише заинтересовали децу. Инсектаријум је код деце побудио мноштво питања. Где живе инсекти­? Шта једу? Које делове тела имају? Свакодневно смо разговарали и упознавали се са инсектима које деца одаберу. Питања и одговоре смо бележили у оквиру говорне радионице.
  2. РАЗВОЈНА ФАЗА ПРОЈЕКТА. У овој фази деца су доносила од куће лупе и истраживала инсекте на тераси групне собе. Један родитељ нам је и донео живог паука па су деца могла кроз микроскоп да посматрају његово кретање и делове тела. Током разговора деца су била толико заинтересована да су једни другима постављали питања и долазило је до позитивне интеракције и размене и информација што нам је и био један од циљева. Као најзанимљивијег инсекта одабрали су мрава па смо се овим инсектима детаљније бавили користећи велике слике и паное.
  3. ЗАВРШНА ФАЗА ПРОЈЕКТА. У овој фази пројекта деца су правила мраве од папира техником каширања, мравињак од дас масе и у оквиру сарадње са породицом код куће су правили мраве, давали им имена и доносили у вртић стављајући их у мравињак који су предходно направили. Сви продукти су деци доступни за свакодневну манипулацију, учење и игру.

У наредном периоду циљ нам је је да се реализује што више мини пројеката , као и да се ниво сарадње са породицом подигне на виши ниво. Самим тим ће се оснажити партнерство, које ће омогућити још пријатнију атмосферу за боравак деце у вртићу.