Project Description

  • Адреса: 10 авијатичара бр. 2а

  • Телефон: 011/2884-729

  • Структура група:

    • јасле: 3 групе
    • вртић: 6,5 група

    Програмска оријентација: „Кроз филмски свет чуда можемо стићи свуда“. Циљ је подстицање дечјег самопоштовања и развоја говора кроз драмски израз, формирање језичко-драмског и аудио-визуелног центра. У атељеу вртића оформили смо „Колибривуд“ – студио за снимање емисија, дечјих кратких филмова, упознавање деце са аудио-визуелним средствима.