Project Description

 • Адреса: Благајска бр. 4

 • Телефон: 011 /2885-955

 • Структура група:

  • јасле: 3,5 групе
  • вртић: 6,5 група

  Програмска оријентација: почев од 2005.год. у вртићу је заживела програмска оријентација „Сваки дан значење има“, која пружа разноврсност и богатство у одабиру тема и садржаја. На разради истих, сарађујемо на нивоу целог вртића – све јаслене и вртићке групе. Током година, пракса се мењала, почели смо да активно укључујемо и децу и родитеље у одабир ових тема.

  И даље нам је циљ да родитеље што више ангажујемо и укључимо у рад вртића, па смо ове године по први пут предложили активности и улоге: родитељ асистент, родитељ организатор и родитељ сарадник.