Project Description

  • Адреса: Прешевска бр. 61а

  • Телефон: 011/2411-335

  • Структура група:

    • вртић: 8,5 група

    Вртић прима децу узраста од 3 године до поласка у школу. Програмска оријентација се заснива на  активностима под називом „Пут око света”. Посебно се негује толеранција на различитости и индивидуализован приступ деци. Вртић карактерише отвореност, флексибилни ритам дана и живљења. Акценат је на сарадњи са родитељима и локалним окружењем.