Project Description

  • Адреса: Чеде Мијатовића бр. 6

  • Телефон: 011/2410-410

  • Структура група:

    • јасле: 5 група

    Програмска оријентација: „Дечји вртић као породични центар“ – акценат се ставља на сарадњу са породицом, кроз укључивање родитеља у план рада вртића. Родитељи се информишу путем паноа, едукативних паноа, заједно са њима се реализују радионице, имају могућност праћења напретка детета путем портфолиа у писаној и електронској форми.