Project Description

 • Адреса: Византијска бр. 57

 • Телефон: 011/3461-107

 • Структура група:

  • јасле: 2 групе
  • вртић: 4,5 групе
  • припремни предшколски програм (полудневни облик): 1 група при ОШ „Владислав Петковић Дис“

  Програмска оријентација: „Упознај чулима“ – сензомоторне игре и активности.

  У оквиру васпитно-образовног рада остварујемо интеракцију међу групама у разним активностима. Такође  планирамо и реализујемо активности са децом и родитељима у радним собама, холу и дворишту вртића. Циљ нам је развијање партнерства са децом, родитељима и локалном заједницом.