Project Description

 • Адреса: Петра Шкундрића бб

 • Телефон: 011/2861-011

 • Структура група:

  • јасле: 1 група
  • вртић: 3 групе

  Програмска оријентација: „Суперпомагачи“ – подстицање и неговање емпатије и толеранције на различитост, развијање и неговање одговорности, брига о другима, разумевање другога и његових потреба (људи и животиња), развијање способности за тимски рад, уз подршку и учешће породице.

  Специфичности вртића: заједнички хол у којем се организују планирана заједничка почетна окупљања (у односу на одабрану тему), а потом избор и боравак у неком од центара. Групне собе имају по два центра и налазе се на истом нивоу (одличне могућности за рад по атељеима).