Project Description

  • Адреса: др Велизара Косановића бр. 43

  • Телефон: 011/2885-663

  • Структура група:

    • јасле: 4,5 групе
    • вртић: 7 група

    Програмска оријентација: „Жуборове пустоловине“. За ову програмску оријентацију смо се одлучили пратећи дечија интересовања за биљни и животињски свет. Циљ нам је и да развијамо дечју еколошку свест. Вртић се налази у Учитељском насељу. Због специфичног простора који поседујемо, користимо и ходнике, холове, кабинете за одржавање активности. Радимо по ритму недеље, где ћемо издвојити „Среду без реда“ – радионичарски тип рада где свака соба постаје један центар, а деца вођена личним интересовањима бирају активности. Ту је и петак који је дан за интеграцију јасле-вртић, као и међусобну интеграцију деце вртића.