Project Description

  • Адреса: Чингријина бр. 1а

  • Телефон: 011/2416-152

  • Структура група:

    • јасле: 7 група

    Овај јаслени објекат негује програмску оријентацију под називом ”Покрет, ритам, говор”. Циљ је да се невербална комуникација преведе у вербалну кроз активности које су пропраћене одговарајућим кретањем и говором. Стимулишемо говор детета, подстичемо децу да препознају своје моћи и истраже их. Поседујемо две уређене терасе које су максимално у функцији.