У суботу, 23. фебруара 2019. године, у јаслицама „Звездара”, одржан је семинар Центра за интерактивну педагогију намењен нашим медицинским сестрама-васпитачима.

Тема семинара „Подстицајно окружење у вртићу” имала је за циљ да охрабри медицинске сестре-васпитаче да креирају средину прилагођену потребама детета, уз примену практичних знања и вештина стечених на обуци.

Током обуке сви присутни су били и активни учесници кроз радионице, што је довело до размене мишљења и искустава уз процену сопственог квалитета рада.

Семинар је пружио конкретне примере како у пракси побољшати средину за учење уз коришћење визуелних средстава (обележја, цртежа и сл.), као и како мењати изглед окружења на основу посматрања дечијег интересовања и индивидуалних потреба и могућности.