06.30 – 07.00

Пријем деце уз присуство дежурних васпитача, васпитача мед. сестара и дефектолога

07.00 – 08.00

Пријем деце и јутарње активности

08.00 – 08.30

Јутарње активности и јутарње телесно вежбање

08.30 – 09.00

Доручак (вртић, јасле)

09.00 – 11.30

Васпитно образовне активности и боравак на свежем ваздуху у зависнсти од временских услова

10.00

Bоћна ужина

11.00 – 11.30

Ужина јасле, вртић млађе и средње групе

11.30 – 12.00

Ужина старије групе

12.00 – 13.30

Поподневни одмор у групама које спавају, у осталим групама мирне активности

14.00 – 15.00

Ручак за групе које не спавају у зависности од узраста

15.00 – 16.30

Васпитно образовне активности и боравак на свежем ваздуху у зависности од временских услова

16.30 – 17.00

Поподневна ужина

17.00 – 18.00

Слободне активности и одлазак деце уз присуство дежурних васпитача, дефектолога и мед. сестара васпитача