Родитељ као активни сарадник у васпитно-образовном раду вртића „Зека“

У новембру је, на предлог родитеља, покренута акција непосредног учешћа родитеља у активностима млађе групе вртића „Зека“, кроз представљање занимања којим се баве.

До сада су деца упознала три занимања: виртуелни асистент, полицајац и геометар, а у плану су и друга занимања.

У том процесу, васпитач по потреби помаже у припремању активности, поставља по неко питање и подстиче децу да и сама питају.

Оваквом врстом сарадње, све стране које учествују су на добитку. Деца су изузетно заинтересована, јер из прве руке добијају могућност да чују, виде и испробају алате потребне за рад у одређеној области. Родитељи се повезују са животом групе, што дугорочно утиче на међусобну добру сарадњу.