Састанак са експертима и активистима на локалном нивоу

У вртићу „Сунце“ 01.03.2019. год. одржан је заједнички радни састанак представника Школске управе, представника Предшколске установе, експерата из стручних институција, представника јединица локалне самоуправе и удружења, који је организовао ЦИП – Центар за интерактивну педагогију.

Циљеви састанка :

  • Представљање Иницијативе за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији: циљеви и ефекти на националном и локалном нивоу.
  • Планирање активности јединице локалне управе, институција образовања, социјалне и здравствене заштите и удружења на укључивању деце из осетљивих група у предшколске програме, оснаживању родитеља и пружању подршке за успешан почетак школовања.

Представници  ЦИП центра су представили циљеве и повезаност са Стратегијом за социјално укључивање Рома у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године.

ПУ „Звездара“ је представила активности подстакнуте и подржане кроз Иницијативу за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији: Повећање обухвата деце, унапређивање квалитета ВО рада и подршка транзицији деце у ОШ.

Представници РНВО приказали су реализацију Програма за децу и породицу СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – DAM LEH PHAKA.

На састанку смо се бавили активностима које реализују и које планирају јединице локалне самоуправе и локалне институције у области социјалне инклузије деце предшколског узраста из осетљивих група и њихових породица.

Представници Центра за социјални рад, Дома здравља (развојно саветовалиште, патронажа), Општине Звездара, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ својим присуством и професионалним искуствима су допринели да се продуби сарадња (умрежавање) са ПУ „Звездара“, кроз планирање активности да би се унапредио рад у овој области, обезбедила одрживост резултата и наставила реализација наредних активности у скаладу са потребама деце и породица.