АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Милица Павловић – директор
 • Ненад Васић – помоћник директора
 • Александар Миливојевић – педагог (координатор)
 • Мирјана Бачевић – педагог
 • Драгана Стојановић – психолог
 • Срђан Јанчић – психолог
 • Катарина Утвић – логопед
 • Марија Симић – сарадник за превентивно-здравствену заштиту
 • Гордана Панчић – руководилац, васпитач
 • Јелена Жикелић – руководилац, васпитач
 • Ђорђе Васић – стручни сарадник за физичко васпитање
 • Ђурђа Каменица Пецић – социјални радник
 • Јована Ракићевић , савет родитеља

ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Милица Павловић – директор
 • Дејана Мићић – помоћник директора
 • Ненад Васић – помоћник директора
 • Срђан Јанчић – психолог (координатор)
 • Александар Миливојевић – педагог (заменик координатора)
 • Драгана Стојановић – психолог
 • Тања Гранић – педагог
 • Ђорђе Васић – стручни сарадник за физичко васпитање
 • Снежана Дашић – социјални радник
 • Катарина Утвић – логопед
 • Гордана Панчић – васпитач, руководилац
 • Јелена Трнинић – васпитач, руководилац
 • Ивана Харшић – васпитач, руководилац
 • Бранкица Галић – мед.сестра васпитач
 • Мара Станић – мед. сестра васпитач
 • Слађана Михајловић – сестра на ПЗЗ
 • Ивана Милошевић – сарадник за ПЗЗ
 • Бојана Недић Васиљевић, Савет родитеља

ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Милица Павловић – директор
 • Дејана Мићић – помоћник директора
 • Ненад Васић – помоћник директора
 • Драгана Стојановић – психолог (координатор)
 • Милана Јеловац – логопед (заменик координатора)
 • Александар Миливојевић – педагог
 • Марија Стефановић – психолог
 • Снежана Дашић – социјални радник
 • Ивана Милошевић – сарадник за превентивно-здравствену заштиту
 • Драгиња Зупанц – дефектолог
 • Виолета Бјелобрк – васпитач
 • Анкица Вељовић – сестра на ПЗЗ
 • Јелена Бранковић – Савет родитеља

ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Милица Павловић – директор
 • Дејана Мићић – помоћник директора
 • Снежана Дашић – правник
 • Марија Стефановић – психолог (заменик координатора)
 • Мирјана Бачевић – педагог
 • Марија Симић – сарадник за превентивно-здравствену заштиту
 • Гордана Петрић – васпитач
 • Марија Сакић – дипл.Правник за правне кадровске и адм. послове
 • Гордана Петрић – васпитач
 • Гордана Петрић – васпитач