У организацији Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, одржани су традиционални „XXII Стручни сусрети“ медицинских сестара предшколских установа Србије из области превентивно здравствене заштите, у Врњачкој Бањи од 9-11. маја 2019.године.

У пленарном делу, своје предавање одржала је и наша медицинска сестра – сарадник на пословима неге и превентивно-здравствене заштите Татијана Богадновић, на тему: „Синдром изненадне смрти детета“, која је своје предавање припремила уз подршку сарадника на унапређивању превентивно-здравствене заштите, Иване Милошевић.

Циљ предавања било је јачање компетенција медицинских сестара на пзз, медицинских сестара-васпитача и васпитача, као и осталих запослених, путем размене искуства. Том приликом говорило се о:

  • поступцима континуиране неге и надзора над децом,
  • поштовању процедура приликом збрињавања детета у установи од стране запослених и
  • обуци запослених за пружање прве помоћи.

Презентација је била јако запажена, уз присуство представника Министарства здравља, Секретаријата за образовање и дечју заштиту, директора предшколских установа, лекара, колега и колегиница, с обзиром да је изнет приказ случаја који се десио пре три године у Установи.