На основу чл. 97 Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ 72/09), чл. 13 Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Србије“ 18/10) и Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколске установе („Службени гласник Републике Србије“ 74/11), Предшколска установа „Звездара“ расписује:

КОНКУРС

ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПУ „ЗВЕЗДАРА“ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ
у периоду од  08.04.2019. до 25.04.2019.

Родитељи могу да пријаве дете за упис преко е-порталаwww.euprava.gov.rs.

 Уколико родитељи нису у могућности да пријаве дете преко е-портала, могу то учинити  лично у вртићу „Чигра“, Устаничка 194а, од 8 -18 часова.

Образац Захтева за упис са списком потребне документације може се преузети у најближем вртићу, вртићу „Чигра“ и на сајтовима www.puzvezdara.rs, www.zvezdara.org.rs и www.beograd.rs.

Сви родитељи који су већ поднели захтев, а деца нису уписана до почетка конкурса, у обавези су да ОБНОВЕ ПРИЈАВУ, тј. поднесу нов захтев, како би добили нов деловодни број.

Напомена: НА ЛИСТИ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ НЕЋЕ СЕ НАЋИ ОНА ДЕЦА КОЈА ПУНЕ ГОДИНУ ДАНА ПОСЛЕ 30.ОКТОБРА.

Спискови примљене деце са терминима за разговор биће истакнути  20.05.2019. на управној згради вртића „Дуга“, ул. Суботичка 2, улазним вратима жељених вртића и на сајтовима www.puzvezdara.rs и www.zvezdara.org.rs.

Потребни подаци и документација

Решење о утврђивању економске цене
Прелиминарни број слободних места
Списак потребне документације за упис
Захтев за упис деце у предшколску установу