Вртић „Зора” је припремио деци средње, старије, предшколске и развојне групе незаборавни спортски дан у школици спорта „Imperial” (октобар 2019.)

Велики терен одисао је игром која је била слободна, раздрагана и усмерена у циљу развоја детета. Разноврсним садржајима, играма и вежбама, деца су подстицала моторне вештине попут снаге, издржљивости, брзине, равнотеже, координације покрета. Деца су пружала једна другима подршку, стицала нове начине сарадње и вратила се кући са новим успоменама и искуствима. Терен је био велики у њиховим очима, али су га освојили смехом и игром.