ВРТИЋ „ДРАГУЉЧЕ“

ПРВА НАГРАДА

– За зеленији Београд 2019.-

У вртићу „Драгуљче“, чија је програмска оријентација „Вртић као породични центар“, покренут је 2017. године пројекат уређења дворишта. У овај пројекат били су укључени родитељи, локална заједница, сви запослени у нашем вртићу и добри људи који су препознали „Драгуљче будућности“.

Удруженим снагама претворили смо двориште „Драгуљчета“ у велику зелену површину са пуно мобилијара, реквизита, различитих подлога погодних за слободно и  безбедно кретање, игру и развој свих способности деце. Оформљен је простор са тартан подлогом која омогућава безбедно кретање деце јасленог узрста, уз пуно мобилијара којим се подстиче њихов свеукупан развој. За децу старијих узраста обезбеђен је мини терен са два коша и специјалном подлогом за слободно и безбедно кретање. Велика површина прекривена је травом, а бетонске површине обогаћене су различитим играма исцртаним бојама за бетон.

Наш труд препознао је град Београд и 12.09.2019.год. руководиоцу вртића је уручена 1. награда за „Најлепше уређено двориште предшколске установе“. Поносни смо на добијено признање и још једном се захваљујемо свим добрим људима који су допринели томе да наша деца имају овако лепе услове за боравак и игру у дворишту вртића.