Project Description

 • Адреса: Суботичка бр. 2

 • Телефон: 011/2416-632

 • Структура група:

  • јасле: 2 групе
  • вртић: 7,5 група

  Програмска оријентација: „Плес испод Дуге“, која има за циљ пружање подршке наклоностима и интересовањима деце кроз могућности које им пружа игра. Поштујући дечје идеје, развијањем маште и путем игре тежимо креирању богате и подстицајне средине, у којој ће деца имати прилику да се користећи сопствене потенцијале искажу и оснаже у оним областима за које показују највише интересовања.

  У склопу вртића налази се и управа ПУ „Звездара“.