Project Description

 • Адреса: Вјекослава Ковача бр. 3а

 • Телефон: 011/2412-329

 • Структура група: 

  • вртић: 8,5 група

  Програмска орјентација: ,, Ал’ је леп овај свет“ – програм упознавања деце са окружењем.

  Кроз истраживачке игре упознајемо децу са светом који нас окружује (биљни и животињски свет, занимања људи, саобраћај, експерименти, породица, нематеријални свет, екологија).

  Вртић се налази у близини Спортског центра „Олимп“ и Цветкове пијаце. Двориште је највећим делом покривено бетоном, са исцртаним полигонима и клупама за седење.