Project Description

  • Адреса: Војводе Богдана бр. 1

  • Телефон: 011/2404-323

  • Структура група: 

    • јасле: 3 групе
    • вртић: 7,5 група
    • припремни предшколски програм (полудневни облик): 1 група у ОШ „Иван Горан Ковачић“

    Програмска оријентација: „Ми у гостима, гости код нас“ – сарадња са локалном заједницом и породицом. Рад вртића се заснива на отворености према локалној заједници кроз континуирано учешће родитеља и јачање партнерског односа са друштвеном средином.