Project Description

 • Адреса: Панте Срећковића бр. 10

 • Телефон: 011/6764-516

 • Структура група:

  • јасле: 1 група
  • вртић: 4 групе
  • припремни предшколски програм (полудневни облик): 1 група у ОШ „1300 каплара“
  • развојна: 1 група
  • болничка: 5 група

  Програмска оријентација: „Еколошки вртић“. Циљ програма је развијање и подизање еколошке свести код деце и одраслих. С обзиром на сложеност и ширину теме, за њен даљи развој укључиваћемо родитеље, не само у реализацији активности, већ и у самом планирању.

  Специфичност вртића огледа се у постојању две развојне групе, као и две издвојене групе (предшколску, као целодневни облик и предшколску, као полудневни облик рада) у ОШ „1300 каплара“ као и пет болничких група у болници „Др Олга Дедијер“.