Милица Павловић

Директор ПУ „Звездара“

Кармен Ћук

Секретар ПУ „Звездара“

Зорица Перић

Шеф рачуноводства

Предшколска установа „Звездара“ се састоји од 4 радне јединице организоване према делатностима. То су:

Први подаци о колективном збрињавању деце на данашњој територији општине Звездара могу се наћи још у периоду између два светска рата. Један од тадашњих добротвора и задужбинара био је Цветко Јовановић. Он је 1932. год. почео да гради први објекат – обданиште за децу, сиромашне и незбринуте, уз помоћ Цркве Покрова Пресвете Богородице и Кола српских сестара. Обданиште се налазило у Поп Стојановој улици и у њему је боравило око 50 деце са којима су радиле забавиље, неговатељице и кухињско особље. Почетком педесетих „Обданиште број 11“ (што му је било име) добија назив „Јелена Ћетковић“ које задржава до деведесетих година, када добија име „Наша бајка“ које и данас носи. „Обданиште број 10“ основано је 1944. године, а 1955. год. добија име „Сава Јовановић Сирогојно“ и усељава се у зграду у Ђурићевој улици, где се и данас налази под именом „Драгуљче“. Године 1945. основано је „Обданиште број 9“ код Цветкове пијаце (данашњи „Плави чуперак“). Крајем шездестих година уводи се педагошко – психолошка служба, а 1974. год. формира се јединствена установа. До почетка деведесетих година одвија се интезивна изградња дечјих објеката и побољшање опремљености, стандарда и квалитета.

Предшколска установа данас функционише као савремени центар за рани развој деце са свим стручним и материјалним ресурсима неопходним за пружање подршке породици и деци предшколског узраста.

Установа обухвата централне и периферне делове града које карактеристише велика разноликост. Она се огледа у неједнаком нивоу урбанизованости и руралности, различитим социјалним миљеима, животним обрасцима и стиловима становништва.

Као компактне целине могу се издвојити области које обухватају Коњарник и насеља Велики и Мали Мокри Луг, затим Миријево и потез дуж Булевара Краља Александра и њему гравитирајуће области.

САДА СМО

Установа која се бави раним развојем деце, усмерена на индивидуализован приступ детету и партнерске односе. Установа смо која негује отворен систем у раду, где су сви укључени спрам својих потреба и могућности и у коме се сви осећају добро. Као такви препознати смо као инклузивна установа.

ЖЕЛИМО ДА БУДЕМО

Установа у којој ће се уважавати потребе деце, породице и запослених кроз разноврсну понуду програма, установа која се развија у смеру прерастања у модел центар са инклузивним приступом у раду, установа која примењује савремена средства комуникације, установа која тежи умрежавању са свим интересним групама, установама, локалним окружењем кроз развијање различитих пројеката.

НАШЕ ЈАКЕ СТРАНЕ

  • СТРУЧНА ПОДРШКА ПОРОДИЦИ

  • ИНКЛУЗИВНА ПРАКСА

  • ТИМСКИ РАД

  • ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНТИВА

  • ХОРИЗОНТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ

  • ПРОСТОРНИ УСЛОВИ У Дечјем Центру „ЗВЕЗДАНИ ГАЈ“

  • ПРОЈЕКТИ У САРАДЊИ СА УНИЦЕФ-ом И ЦИП-ом
    (Центар за интерактивну педагогију)