Сазнаћемо колико мало знамо онда када нам дете почне постављати питања.

Joyce Maynard

Говор је дар, средство и медији хумане комуникације.

Прве године живота важне су за децу због стицања основног речника. Први речник често није сасвим разумљив околини, али је корак ка развоју комуникације и односу са другима.

Дете кроз игру гради односе са одраслима и вршњацима, усваја и развија своје комуникативне вештине. У периоду од 18 месеци деца имају речник од 50 – 100 речи (Френсон и сарадници 2010.). У том периоду дете свакодневно усваја по неколико нових речи, због чега долази до тзв. eксплозије речника.

Неуронаука и неуролингвистика нам откривају да деца у периоду до 36 месеци (првих 1000 дана живота) имају невероватан раст нервних ћелија, повезивањeм истих, стварањем неуросинапси, може се објаснити ексанзивни развој језика и говора.

Комуникација на релацији родитеља/старатеља и деце у оквиру породице је од изузетне важности како би се активирале, у стимулативној средини, мождане ћелије и дете развило говорно језичке способности.

Развој говора и језика пролази кроз три иницијалне фазе: фаза једне речи, фаза у којој дете спаја две речи, након тога следи телеграфски говор.

Говор нас обележава, и требало би му посветити пуно пажње од најранијег узраста и неговати у сваком његовом сегменту.

Развој говора

0-3 месеца
 • Дете гугуче, зависно различитим потребама – различито плаче.
 • Производи звуке задовољства.
 • Смеши се када види родитеља.
4-6 месеца
 • Производи звукове који све више наликују гласовима говора, са много различитих гласова ( п,б,м).
 • Вокално показују усхићење – разочарање.
7 месеци – 1 године
 • Служи се говорним гласовима да привуче и задржи пажњу.
 • Брбљање има дугачке и кратке скупове гласова.
 • Опонаша гласове.
 • Има 1-2 речи.
1 – 2 године
 • Нагло расте број нових речи – спаја две речи у кратке исказе („не сок“, „мама да“)
 • Поставља питање са 1-2 речи („шта то?“, „ићи па,па“).
2 – 3 године
 • Дете има реч за све што га окружује.
 • Ближа околина већину речи разуме.
 • Користи 2-3 речи у изражавању и захтевању („мама пити“).
3 – 4 године
 • Препричава догађаје из вртића, паркића…
 • Разуме га шира околина.
 • Употребљава дуже реченице од 4 или више речи.
 • Говор је течан без пуно застоја и понављања.
4 – 5 година
 • Са лакоћом комуницира са другом децом и одраслима.
 • У препричавању приче се држи теме.
5 – 6 година
 • Исправно изговара све гласове.
 • Овладало је свим прагматским аспектима говора.

Први кораци у говорно језичком развоју детета огледају се у учењу кроз процес имитације.

Деца имитирају радње, покрете тела, гестове ,звукове, речи и говор. Узор су им одрасли.

Поштовани „одрасли“

 • Подстичите дете на говор, праћењем оног што говори, невербалним и вербалним средствима – осмехом, климањем главе, додиром, речима подршке.
 • Обратите пажњу на дете: гледањем у лице, слушањем шта говори, одгонетањем невербалних и вербалних сигнала.
 • Подржавајте спонтане говорне игре и дечју потребу за говором и разменом информација
 • Говорите јасно, правилно и полако.
 • Постављајте питања „отвореног типа“ („шта ти мислиш?“) како би дете наставило да говори.
 • Причајте и читајте деци.
 • Уважавајте дечју игру речима.
 • Користите моћ језика и говора.
 • Играјте се речима са својим дететом.
 • Не заборавите, дете стиче и развија комуникативну вештину активном говорном праксом.
 • Бодрите, похвалите своје дете у напорима да правилно изговара поједине гласове и развија комуникативне вештине.

Нема добре ни лоше деце. Има само обесхрабрене или охрабрене деце.

Paulo Coelho

Ваши логопеди

Катарина Утвић, Невена Симић, Милана Јеловац