АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Снежана Перовић – директор
 • Весна Стефанов – помоћник директора
 • Александар Миливојевић – педагог (координатор)
 • Мирјана Бачевић – педагог
 • Драгана Стојановић – психолог
 • Срђан Јанчић – психолог
 • Катарина Утвић – логопед
 • Златко Гајић – стручни сарадник за физичко васпитање
 • Љиљана Вешковац Платиша – социјални радник
 • Марија Симић – сарадник за превентивно-здравствену заштиту
 • Гордана Панчић – васпитач
 • Зорана Михајлов – васпитач
 • Мирослав Мариновић – члан већа ГО Звездара, представник локалне заједнице
 • Александар Арсенијевић – представник Савета родитеља

ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Снежана Перовић – директор
 • Драгана Ђурић – помоћник директора
 • Весна Стефанов – помоћник директора
 • Срђан Јанчић – психолог (координатор)
 • Александар Миливојевић – педагог (заменик координатора)
 • Драгана Стојановић – психолог
 • Тања Гранић – педагог
 • Златко Гајић – стручни сарадник за физичко васпитање
 • Снежана Дашић – социјални радник
 • Катарина Утвић – логопед
 • Зорица Јанковић – васпитач
 • Мара Станић – мед. сестра васпитач
 • Катарина Поповски – мед. сестра на превентиви
 • Милена Ћирковић Драгић – представник Савета родитеља

ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Снежана Перовић – директор
 • Весна Стефанов – помоћник директора
 • Драгана Ђурић – помоћник директора
 • Драгана Стојановић – психолог (координатор)
 • Милана Јеловац – логопед (заменик координатора)
 • Александар Миливојевић – педагог
 • Тања Гранић – педагог
 • Ана Штуловић – логопед
 • Снежана Дашић – социјални радник
 • Ивана Милошевић – сарадник за превентивно-здравствену заштиту
 • Снежана Ристовић – дефектолог васпитач
 • Дијана Лабус – васпитач
 • Биљана Танасијевић – мед. сестра васпитач
 • Ана Вељковић – мед. сестра на превентиви

ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Снежана Перовић – директор
 • Драгана Ђурић – помоћник директора
 • Љиљана Вешковац Платиша – социјални радник (координатор)
 • Мара Будалић – правник
 • Марија Стефановић – психолог (заменик координатора)
 • Мирјана Бачевић – педагог
 • Марија Симић – сарадник за превентивно-здравствену заштиту
 • Гордана Петрић – васпитач
 • Марија Гаврвиловић – мед. сестра васпитач
 • Ана Гуц – представник Савета родитеља