ВРТИЋ «ВЕСЕЉКО»: ИЗРАДА ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И ИГРАЧАКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ СЕНЗОПЕРЦЕПТИВНОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Вршити интеграцију деце са сметњама у развоју и омогућавати им развијање сензорних искустава кроз тактилно упознавање различитих текстура представља континуиран процес.

Богаћење дечијих искустава и сазнања постиже се посматрањем, истраживањем и манипулацијом. Васпитач је ту да деци пружи и омогући што разноврсније услове за то посматрајући интересовања деце током игре и свакодневог боравка у групи.

Задаци за децу који ће допринети развоју сазнајних функција и богаћењу сензоперцептивних искустава су: посматрање, опипавање, истраживање додиром, описивање осећаја, повезивање претходно стеченог искуства са новим и уочавање сличности и разлика.